BRANDSKYDD 2021

Välkommen till Brandskydd 2021 den 10-11 november på Folkets Hus i Stockholm. Brandskydd 2021 är Sveriges största mötesplats och det självklara forumet för dig som arbetar med byggnadstekniskt brandskydd. På Brandskydd får du möjlighet att träffa kollegor från branschen, nätverka och utbyta erfarenheter.

Extra generösa anmälningsvillkor

Vi har under rådande situation i Sverige och omvärlden extra generösa anmälningsvillkor till Brandskydd 2021. Vi hoppas och tror att läget kring Covid-19 situationen och de begränsningar kring folksamlingar som FHM infört förhoppningsvis kommer att lätta i god tid innan konferensen genomförs. Mer information under anmälan.

Programmet på Brandskydd 2021 kommer bla att innehålla:

  • Boverket informerar
  • MSB informerar - Ny tillsynsföreskrift, Nationell strategi bostadsbränder m.m.
  • Utrymningshissar – forskningsläget, ny standard och praktisk tillämpning
  • Bränsleceller för energilagring i byggnader - Risker och möjligheter med vätgas
  • Skäligt Brandskydd vid tillsyn i kulturbyggnader
  • Arbetsmiljöverkets Föreskrifter 2020:1 – ny vägledning från BRA
  • Forskning om att bygga i trä
  • Trender att bygga i trä

BRANDSKYDD 2021

Vi ses på Brandskydd 2021, 10-11 november på Folkets Hus i Stockholm.