BRANDSKYDD 2021

Föreläsare

Brandskydd 2021 Föreläsare

Anna Broman

Byggföretagen

Anna Broman är bostadspolitisk expert hos Byggföretagen sedan 2017 och hjälper beslutsfattare att skapa bra långsiktiga villkor för byggindustrin. Anna kommer att göra en omvärldsspaning och beskriva de utmaningar som branschen står inför. Hur ser utsikterna ut för en hög och jämn byggtakt när samhället öppnar upp igen och vad händer egentligen med cementen?

Läs mer om Anna

David Barber

ARUP

David Barber arbetar på ARUP och är baserad i Brisbane, Australien. David kommer via länk medverka på Brandskydd 2021 i ett av programmets teman, Trähus - senaste forskningen om Brandskydd i trähus. Där kommer David presentera resultat och slutsatser från storskaliga experiment (385 m2) med KL-trä tak som visar på hur taket påverkar branddynamiken i jämförelse med experimentserie med obrännbara ytskikt

Läs mer om David

Angus Law

The University of Edinburgh

Dr Angus Law är baserad på The University of Edinburgh. Angus kommer via länk medverka på Brandskydd 2021 i ett av programmets teman, Trähus - senaste forskningen om Brandskydd i trähus. Angus kommer bl.a att lyfta viktiga aspekter som behöver beaktas samt koppla hur resultat från forskning kan användas i praktiken.

Läs mer om Angus

Daniel Brandon

RISE

Daniel Brandon är forskare på RISE där han huvudsakligen fokuserar på brandsäkerhet av träbyggnader vid brand och även leder nationella och internationella forskningsprojekt om ämnet. Daniel kommer till Brandskydd 2021 för att medverka i ett av programmets teman, Trähus - senaste forskningen om Brandskydd i trähus. Här kommer Daniel att presentera viktiga erfarenheter från serier av fullskaleförsök med KL-trä konstruktion med varierad mängd av träytor exponerade. Resultat och slutsatser hur träkonstruktionen påverkar brandspridning och brandförlopp.

Läs mer om Daniel

Hanna Nauckhoff

Sprinklerfrämjandet

Hanna Nauckhoff arbetar som Teknik- och är utvecklingschef Sprinkler på Bengt Dahlgren. På Brandskydd 2021 representerar hon Sprinklerfrämjandet där hon sitter i styrelsen sedan 2013. Hanna kommer i sitt föredrag att prata om Vattenkälla för sprinkler – vad gäller vid anslutning till det kommunala vattenledningsnätet? Föredraget handlar om status i branschfrågan kring vattenanslutningar i form av regelverk, kommuners riktlinjer och om ett nytt projekt som Sprinklerfrämjandet startat upp som behandlar frågan, Utveckling och standardisering av anslutning för vattensprinkler på kommunala vattenledningsnätet.

Läs mer om Hanna

Patrik Perbeck

MSB

Patrik Perbeck är chef på enheten för inriktning av skydd mot olyckor på MSB. Patrik kommer till Brandskydd 2021 för att berätta lite nyheter och delge information från MSB.

Läs mer om Patrik

Fabian Ardin

Boverket

Fabian Ardin arbetar som brandingenjör på Boverket. Fabian kommer på Brandskydd 2021 att ge oss senaste nytt från Boverket.

Läs mer om Fabian

Axel Mossberg

Bengt Dahlgren Brand & Risk

Axel Mossberg arbetar som forskningschef och senior brandkonsult på Bengt Dahlgren Brand & Risk. På Brandskydd 2021 kommer Axel presentera arbetet med en ny svensk standard för utrymningshissar. Föredraget kommer ha fokus på det nya standardförslaget som håller på att tas fram samt hur detta kan användas i praktiken. Axel kommer översiktligt gå igenom bakgrund och gällande forskningsläge men fokusera på hur utrymningshissar kan användas i praktiken. Detta kan t.ex. vara som alternativ för utrymningsplatser, men även för att kompensera för utrymningsbredd eller som alternativ utrymningsväg.

Utöver detta har Axel även medverkat i brandförsöken med lågt sittande ventilationsdon, som är en annan av programpunkterna på konferensen.

Läs mer om Axel

Patrik Kjellberg

Uppsala brandförsvar

Patrik Kjellberg är brandingenjör och arbetar på Uppsala brandförsvar som operativ handläggare. Operativt åker Patrik i en ledningsfunktion som heter Vakthavande brandingenjör. Patrik kommer på Brandskydd 2021 att berätta om Räddningstjänstens perspektiv på träbyggnader. Hur påverkar trähusbyggnader räddningstjänstens insats och vad kan göras för att förbättra räddningstjänsten möjligheter kopplat till detta?

Läs mer om Patrik

Michael Strömgren

Briab

Michael Strömgren är innovationschef på Briab och har lång erfarenhet av utvecklingen av funktionsbaserade byggregler och brandskydd. I sin roll arbetar han för att främja innovation för hållbart samhällsbyggande, inte minst genom digitalisering. Michael har haft en ledande roll inom bransch-, regel- och standardutveckling i mer än tio år. Michael kommer till Brandskydd 2021 för att, tillsammans med Johan Anderson på RISE, berätta om Digitaliseringen som möjliggörare - BIM, IoT och AI.

Läs mer om Michael

Carl Pettersson

RED Fire Engineers Sweden

Carl Pettersson från RED Fire Engineers Sweden som jobbar mycket med brandskyddsfrågor kopplat till träbyggnader kommer moderera blocket tema: trähus.
Det kommer bli ett väldigt intressant block med presentationer från flera träbyggnadsexperter om det senaste inom forskning, förståelse kring komplex branddynamik och hur utmaningar kan hanteras i praktiken. Blocket kommer knytas ihop med räddningstjänstens perspektiv på insats i träbyggnader och en allmän diskussion med konferensdeltagare. - Carl.

Läs mer om Carl

Karin Adelsköld

Inspirationsföreläsare

Karin Adelsköld är teknikjournalist, ståuppkomiker och författare. Utsedd till årets kvinnliga komiker på Svenska Standupgalan och hedersdoktor vid Lunds Tekniska Högskola. I över tio år har hon studerat och skrivit böcker om den svenska och internationella humorforskningen samt rest land och rike runt för att få företag, myndigheter och organisationer att ta humor på allvar.

Karin kommer till Brandskydd 2021 för att hålla en inspirerande föreläsning om att ha Kul på jobbet -humor och arbetsmiljö. Forskningsresultaten är tydliga: glada anställda presterar bättre, medarbetare som har kul känner minskad stress och kunder som får skratta köper mer. Dessutom är humor en av den mest effektiva ingredienserna för att skapa en god arbetsmiljö och en framgångsrik teamkänsla. Karin Adelsköld delar med sig av den senaste humorforskningen och ger tips och råd om hur man med enkla medel kan skapa en roligare arbetsmiljö och ha riktigt kul på jobbet.

Läs mer om Karin

Kristoffer Wahter

Storstockholms Brandförsvar

Kristoffer Wahter är vakthavande brandingenjör på Storstockholms Brandförsvar. Kristoffer kommer till Brandskydd 2021 för att berätta om Hantering av brandskadade litiumjonbatterier och hur man jobbar med detta i Storstockholm.

Läs mer om Kristoffer

Johan Stråhle

Västerås stift, Svenska kyrkan

Johan Stråhle kommer till Brandskydd 2021 för att, tillsammans med Johanna Jansson och Per Karlsson, berätta om Skäligt brandskydd i kulturbyggnader enligt LSO.
Johan Stråhle har en bakgrund som entreprenör, beställare och konsult. Sedan 2014 jobbar han som stiftsingenjör i Västerås stift, Svenska kyrkan och jobbet består till stor del i att hjälpa församlingar (som är de som är formella ägare av byggnaderna och verksamhetsutövare) med deras byggnads- och fastighetsfrågor. När man kommer till brandskyddsfrågor i de äldre byggnaderna, exempelvis kyrkorna, är det flera lagar, krav och förutsättningar - ofta med motstridiga intressen och syften - man måste ta hänsyn till. Kulturmiljölagen, LSO och överenskommelsen med staten vid millennieskiftet för att nämna några, och mitt mellan dessa regelverk skall man fortsätta bedriva den verksamhet man haft i samma byggnad i många hundra år. Man behöver ha insikt i och förståelse för alla dessa aspekter för att hitta bra, säkra och skäliga lösningar – tillsammans.

Läs mer om Johan

Johanna Jansson

Lindahl

Johanna Jansson arbetar som advokat på Lindahl i Örebro. Till Brandskydd 2021 kommer Johanna för att, tillsammans med Johan Stråhle och Per Karlsson, berätta om Skäligt brandskydd i kulturbyggnader enligt LSO.

Läs mer om Johanna

Johan Anderson

RISE

Johan Anderson på RISE är fysiker från Göteborgs Universitet och med doktorsexamen i teoretisk plasmafysik från Chalmers Tekniska Högskola. Jobbar på Fire Research sedan 2012 med med strömningsberäkningar och CFD inom brand. Inom arbetet har det varit stort fokus på brandsäkerhet för fasader, gröna tak, batterier och olika aspekter av travelling fires. De senare åren har fokuset varit osäkerhetskvantifiering och kvalitetssäkring av beräkningar. Johan kommer på Brandskydd 2021, tillsammans med Michael Strömgren på Briab, att berätta mer om Digitaliseringen som möjliggörare – BIM, IoT och AI.

Läs mer om Johan

Magnus Nordberg

Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB

Magnus Nordberg är brandingenjör och civilingenjör i riskhantering och arbetar på Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB. Magnus är även ordförande i Sveriges Brandkonsultförening - BRA. Magnus har tidigare varit med i programgruppen för Brandskydd men i år får vi se honom på scenen som deltagare i den avslutande debatten om Frångänglighet enligt nya AFS 2020:1, tillsammans med Kristin Andrée från Brandskyddslaget och Jenny Afvander från ProjekTIL.

Läs mer om Magnus

Johan Magnusson

Trygg-Hansa

Johan Magnusson arbetar som riskingenjör på Trygg-Hansa inom energisektorn men har bakgrund som brandingenjör på Räddningstjänsten Storgöteborg där han arbetade med frågor kopplade till insatser mot byggnader med solcellsanläggningar. Johans programpunkt, Solcellsanläggningar - Brandskydd i avsaknad av regelverk - Skyddsåtgärder och insatsstöd, kommer att handla om skyddsåtgärder och insatsstöd för räddningstjänsten, men också försäkringsbranschens perspektiv på frågan kring solcellsanläggningar och den typ av egendomsskydd som inte regleras av lagar och föreskrifter.

Läs mer om Johan

Mårten Lindström

More10 AB

Mårten Lindström är projektledare för Samhällsbyggandets Regelforum och konsult i egna företaget More10 AB. Mårten har lång erfarenhet från de flesta delar av samhällsbyggnadssektorn. Mårten kommer på Brandskydd 2021, tillsammans med Viveka Odlén från SIS, under programpunkten Tillämpning av Boverkets nya regelmodell – Hur tar sektorns aktörer sitt ansvar?, att prata om Samhällsbyggandets Regelforum och hur de engagerar sektorns aktörer i arbete med Möjligheternas byggregler och standardisering.

Läs mer om Mårten

Hans Nyman

Brandskyddslaget

Hans Nyman jobbar till vardags på Brandskyddslaget. Till Brandskydd 2021 kommer han för att prata om Lågt sittande ventilationsdon - Lärdomar från fullskaleförsök. Detta gör han tillsammans med Johan Rönnbäck från Briab och Axel Mossberg från Bengt Dahlgren.

Läs mer om Hans

Tommy Magnusson

Firework AB

Tommy Magnusson driver företaget Firework AB som framförallt jobbar med riskanalyser av vätgaslagring i bostadsmiljö. På Brandskydd 2021 kommer Tommy, tillsammans Marcus Runefors på LTH, att prata om Bränsleceller för energilagring i byggnader - Risker och möjligheter med vätgas.

Läs mer om Tommy

Viveka Odlén

SIS

Viveka Odlén är projektledare på Svenska institutet för standarder och ansvarig för standardisering inom Brandsäkerhet, Brand och räddning, Taksäkerhet, tillgänglighet och bevarande av kulturarv. Viveka kommer på Brandskydd 2021, tillsammans med Mårten Lindström från Samhällsbyggandets regelforum, att prata om Hur standardiseringen möter upp behov som uppstår inom byggregler och brandskydd och hur vi koordinerar, organiserar och lägger upp detta arbete.

Läs mer om Viveka

Kristin Andrée

Brandskyddslaget

Kristin avlagde 2018 en licentiatexamen vid avdelningen Brandteknik på LTH med titeln Utrymningshissar och utrymningsplatser utifrån de utrymmandes perspektiv. Idag hittar vi Kristin på Brandskyddslaget där hon arbetar som konsult med brandskyddsprojektering och utrymningslösningar för funktionsnedsatta (frångänglighet).

Läs mer om Kristin

Jenny Afvander

ProjekTIL

Jenny Afvander arbetar på ProjekTIL AB och är certifierad Sakkunnig av Tillgänglighet. Jenny, som också är ledamot i Branschföreningen TILRF, Tillgänglighetssakkunnigas riksförening, kommer på Brandskydd 2021 att vara med i debatten som avslutar programmet på konferensens andra dag, Frångänglighet enligt nya AFS 2020:1

Läs mer om Jenny

Marcus Runefors

Lunds Tekniska Högskola

Marcus Runefors är universitetsadjunkt vid avdelningen för Brandteknik på LTH. Han har tidigare jobbat 7 år som konsult på Bengt Dahlgren Brand & Risk AB. Till Brandskydd kommer Marcus för att, tillsammans med Tommy Magnusson, berätta om Bränsleceller för energilagring i byggnader - Risker och möjligheter med vätgas.

Läs mer om Marcus

Johan Rönnbäck

Briab

Johan Rönnbäck arbetar som affärsområdeschef på Briab i Stockholm. Tillsammans med Hans Nyman från Brandskyddslaget kommer Johan på Brandskydd 2021 att berätta om Lågt sittande ventilationsdon - Lärdomar från fullskaleförsök.

Läs mer om Johan

Brandskydd 2021

ANMÄLAN

Anmäl dig till Brandskydd 2021 nu!

Läs mer

FÖRELÄSARE

Brandskydd 2021 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

Brandskydd 2021 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG

Välkommen att besöka oss i utställningen på Brandskydd 2021

img/bs2021/slidelogos/protega.png
img/bs2021/slidelogos/promat.png
img/bs2021/slidelogos/akzo.png
img/bs2021/slidelogos/isover.png
img/bs2021/slidelogos/ultrafog.png
img/bs2021/slidelogos/bimfire.png
img/bs2021/slidelogos/marioff.png
img/bs2021/slidelogos/pm.png
img/bs2021/slidelogos/hagab.png
img/bs2021/slidelogos/dafo.png
img/bs2021/slidelogos/vindico.png
img/bs2021/slidelogos/stobich.png
img/bs2021/slidelogos/fireseal.png
img/bs2021/slidelogos/polyseam.png
img/bs2021/slidelogos/svebab.png
img/bs2021/slidelogos/byggteknik.png
img/bs2021/slidelogos/husbyggaren.png
img/bs2021/slidelogos/eldvatten_250.png
img/bs2021/slidelogos/flameguard.png
img/bs2021/slidelogos/sewatek_250.png
img/bs2021/slidelogos/gpbm.png

Konferensquizet

Konferensquizet

Konferensquiz

Leta upp och svara på 20 frågor i utställningsmontrarna. Alla som deltager och svarar rätt är med i utlottningen av fina priser. 1:a pris är en Apple Watch!