BRANDSKYDD 2021

Program

Brandskydd 2021 Program

onsdag 10 november

08:30-09:30 Registrering
Kaffe serveras i utställningen
09:30-09:45 Välkommen till Brandskydd 2021
09:45-10:15 Byggboom eller tvärnit?
Anna Broman - Byggföretagen
10:15-10:45 Lägesuppdatering om översynen av byggreglerna
Fabian Ardin - Boverket
10:45-11:15 Tillämpning av Boverkets nya regelmodell – Hur tar sektorns aktörer sitt ansvar?
Viveka Odlén – Svenska Institutet för Standarder, SIS
Mårten Lindström – Samhällsbyggandets regelforum
11:15-11:45 Krav på vattenförsörjning vid sprinkler
Hanna Nauckhoff - Sprinklerfrämjandet
11:45-13:15 Lunch och besök i utställningen
Tema: Trähus - Senaste forskningen om brandskydd i trähus
13:15-13:20 Inledning
Carl Pettersson – RED Fire Engineers Sweden
13:20-13:45 Introduction to the fire behaviour of timber
Angus kommer att beskriva de viktigaste fenomen som är relevanta för trä och träkonstruktioner vid en brand. Han kommer att kortfattat gå igenom antändning och självslocknande av trä och visa hur lokala fenomen är relevanta för branddynamiken i en byggnad och byggnadens brandskydd. Han kommer kort att redogöra för de utmaningar som massivträ ger för befintliga konstruktionsmetoder - och hur dessa utmaningar kan mötas.
Angus Law - The University of Edinburgh
13:45-14:10 Results and learnings from real-scale CLT compartment tests
Daniel presenterar viktiga erfarenheter från serier av fullskaleförsök med KL-trä konstruktion med varierad mängd av träytor exponerade. Resultat och slutsatser hur träkonstruktionen påverkar brandspridning och brandförlopp.
Daniel Brandon - RISE
14:10-14:35 Results and learnings from open-plan buildings with exposed mass-timber ceiling tests
David presenterar resultat och slutsatser från storskaliga experiment (385 m2) med KL-trä tak som visar på hur taket påverkar branddynamiken i jämförelse med experimentserie med obrännbara ytskikt.
David Barber - ARUP
14:35-14:45 Räddningstjänstens perspektiv på träbyggnader
Hur påverkar trähusbyggnader räddningstjänstens insats och vad kan göras för att förbättra räddningstjänsten möjligheter kopplat till detta?
Patrik Kjellberg – Uppsala Brandförsvar
14:45-15:00 Diskussion
15:00-15:45 Kaffe och besök i utställningen
15:45-16:45 Kul på jobbet -humor och arbetsmiljö
Inspirationsföreläsare Karin Adelsköld
16:45-16:55 Sammanfattning och avslutning dag 1
16:55- Mingel i utställningen
19:00- Konferensmiddag
Anmälan till konferensmiddagen görs separat och ingår inte i konferensavgiften

torsdag 11 november

Parallella sessioner 8:30-10:00

10:00-10:45 Utställningsbesök
Kaffe serveras i utställningen
10:45-11:15 Information från MSB
Patrik Perbeck - MSB
11:15-12:15 Skäligt brandskydd i kulturbyggnader enligt LSO
I samband med tillsyn enligt LSO uppstår ofta målkonflikter mellan Kulturmiljölagen och lagen om skydd mot olyckor. Hur skyddar vi vårt kulturarv och får en personsäker användning av kulturbyggnader samtidigt som vi bevarar det kulturhistoriska värdet? Under programpunkten får vi frågan belyst från några olika perspektiv; verksamhetens, det juridiska perspektivet och myndigheternas.
Johanna Jansson - Lindahls Advokatbyrå
Johan Stråhle - Västerås stift, Svenska kyrkan
Per Karlsson - MSB
12:15-13:30 Lunch
Kaffe serveras i utställningen
13:30-14:45 Frångänglighet enligt nya AFS 2020:1
• BRA:s Vägledning • Vad säger forskningen? • Avslutande debatt
Magnus Nordberg - Brandkonsulten
Kristin Andrée - Brandskyddslaget
Jenny Afvander - ProjekTIL
14:45-15:00 Avslutning och sammanfattning av Brandskydd 2021


Anmäl dig till Brandskydd 2021 nu!

Anmälan

Brandskydd 2021

ANMÄLAN

Anmäl dig till Brandskydd 2021 nu!

Läs mer

FÖRELÄSARE

Brandskydd 2021 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

Brandskydd 2021 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG

Välkommen att besöka oss i utställningen på Brandskydd 2021

img/bs2021/slidelogos/stobich.png
img/bs2021/slidelogos/pm.png
img/bs2021/slidelogos/promat.png
img/bs2021/slidelogos/akzo.png
img/bs2021/slidelogos/protega.png
img/bs2021/slidelogos/gpbm.png
img/bs2021/slidelogos/marioff.png
img/bs2021/slidelogos/fireseal.png
img/bs2021/slidelogos/byggteknik.png
img/bs2021/slidelogos/sewatek_250.png
img/bs2021/slidelogos/isover.png
img/bs2021/slidelogos/hagab.png
img/bs2021/slidelogos/ultrafog.png
img/bs2021/slidelogos/svebab.png
img/bs2021/slidelogos/eldvatten_250.png
img/bs2021/slidelogos/vindico.png
img/bs2021/slidelogos/bimfire.png
img/bs2021/slidelogos/polyseam.png
img/bs2021/slidelogos/husbyggaren.png
img/bs2021/slidelogos/dafo.png
img/bs2021/slidelogos/flameguard.png

FÖRELÄSARE

Patrik Perbeck

MSB

Patrik Perbeck är chef på enheten för inriktning av skydd mot olyckor på MSB. Patrik kommer till Bra...

Läs mer om våra föreläsare här

Konferensquizet

Konferensquizet

Konferensquiz

Leta upp och svara på 20 frågor i utställningsmontrarna. Alla som deltager och svarar rätt är med i utlottningen av fina priser. 1:a pris är en Apple Watch!