BRANDSKYDD 2021

Johan Stråhle - Föreläsare

Johan Stråhle

Johan Stråhle

Västerås stift, Svenska kyrkan

Johan Stråhle kommer till Brandskydd 2021 för att, tillsammans med Johanna Jansson och Per Karlsson, berätta om Skäligt brandskydd i kulturbyggnader enligt LSO.
Johan Stråhle har en bakgrund som entreprenör, beställare och konsult. Sedan 2014 jobbar han som stiftsingenjör i Västerås stift, Svenska kyrkan och jobbet består till stor del i att hjälpa församlingar (som är de som är formella ägare av byggnaderna och verksamhetsutövare) med deras byggnads- och fastighetsfrågor. När man kommer till brandskyddsfrågor i de äldre byggnaderna, exempelvis kyrkorna, är det flera lagar, krav och förutsättningar - ofta med motstridiga intressen och syften - man måste ta hänsyn till. Kulturmiljölagen, LSO och överenskommelsen med staten vid millennieskiftet för att nämna några, och mitt mellan dessa regelverk skall man fortsätta bedriva den verksamhet man haft i samma byggnad i många hundra år. Man behöver ha insikt i och förståelse för alla dessa aspekter för att hitta bra, säkra och skäliga lösningar – tillsammans.

Västerås stift, Svenska kyrkan

Brandskydd 2021

ANMÄLAN

Anmäl dig till Brandskydd 2021 nu!

Läs mer

FÖRELÄSARE

Brandskydd 2021 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

Brandskydd 2021 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG

Välkommen att besöka oss i utställningen på Brandskydd 2021

img/bs2021/slidelogos/husbyggaren.png
img/bs2021/slidelogos/flameguard.png
img/bs2021/slidelogos/protega.png
img/bs2021/slidelogos/bimfire.png
img/bs2021/slidelogos/isover.png
img/bs2021/slidelogos/gpbm.png
img/bs2021/slidelogos/stobich.png
img/bs2021/slidelogos/dafo.png
img/bs2021/slidelogos/vindico.png
img/bs2021/slidelogos/akzo.png
img/bs2021/slidelogos/marioff.png
img/bs2021/slidelogos/promat.png
img/bs2021/slidelogos/sewatek_250.png
img/bs2021/slidelogos/svebab.png
img/bs2021/slidelogos/fireseal.png
img/bs2021/slidelogos/byggteknik.png
img/bs2021/slidelogos/eldvatten_250.png
img/bs2021/slidelogos/polyseam.png
img/bs2021/slidelogos/ultrafog.png
img/bs2021/slidelogos/hagab.png
img/bs2021/slidelogos/pm.png

Konferensquizet

Konferensquizet

Konferensquiz

Leta upp och svara på 20 frågor i utställningsmontrarna. Alla som deltager och svarar rätt är med i utlottningen av fina priser. 1:a pris är en Apple Watch!