BRANDSKYDD 2021

Johan Magnusson - Föreläsare

Johan Magnusson

Johan Magnusson

Trygg-Hansa

Johan Magnusson arbetar som riskingenjör på Trygg-Hansa inom energisektorn men har bakgrund som brandingenjör på Räddningstjänsten Storgöteborg där han arbetade med frågor kopplade till insatser mot byggnader med solcellsanläggningar. Johans programpunkt, Solcellsanläggningar - Brandskydd i avsaknad av regelverk - Skyddsåtgärder och insatsstöd, kommer att handla om skyddsåtgärder och insatsstöd för räddningstjänsten, men också försäkringsbranschens perspektiv på frågan kring solcellsanläggningar och den typ av egendomsskydd som inte regleras av lagar och föreskrifter.

Trygg-Hansa

Brandskydd 2021

ANMÄLAN

Anmäl dig till Brandskydd 2021 nu!

Läs mer

FÖRELÄSARE

Brandskydd 2021 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

Brandskydd 2021 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG

Välkommen att besöka oss i utställningen på Brandskydd 2021

img/bs2021/slidelogos/protega.png
img/bs2021/slidelogos/polyseam.png
img/bs2021/slidelogos/promat.png
img/bs2021/slidelogos/flameguard.png
img/bs2021/slidelogos/byggteknik.png
img/bs2021/slidelogos/hagab.png
img/bs2021/slidelogos/sewatek_250.png
img/bs2021/slidelogos/gpbm.png
img/bs2021/slidelogos/marioff.png
img/bs2021/slidelogos/eldvatten_250.png
img/bs2021/slidelogos/akzo.png
img/bs2021/slidelogos/stobich.png
img/bs2021/slidelogos/svebab.png
img/bs2021/slidelogos/dafo.png
img/bs2021/slidelogos/bimfire.png
img/bs2021/slidelogos/husbyggaren.png
img/bs2021/slidelogos/ultrafog.png
img/bs2021/slidelogos/isover.png
img/bs2021/slidelogos/vindico.png
img/bs2021/slidelogos/fireseal.png
img/bs2021/slidelogos/pm.png

Konferensquizet

Konferensquizet

Konferensquiz

Leta upp och svara på 20 frågor i utställningsmontrarna. Alla som deltager och svarar rätt är med i utlottningen av fina priser. 1:a pris är en Apple Watch!