BRANDSKYDD 2021

Jenny Afvander - Föreläsare

Jenny Afvander

Jenny Afvander

ProjekTIL

Jenny Afvander arbetar på ProjekTIL AB och är certifierad Sakkunnig av Tillgänglighet. Jenny, som också är ledamot i Branschföreningen TILRF, Tillgänglighetssakkunnigas riksförening, kommer på Brandskydd 2021 att vara med i debatten som avslutar programmet på konferensens andra dag, Frångänglighet enligt nya AFS 2020:1

ProjekTIL

Brandskydd 2021

ANMÄLAN

Anmäl dig till Brandskydd 2021 nu!

Läs mer

FÖRELÄSARE

Brandskydd 2021 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

Brandskydd 2021 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG

Välkommen att besöka oss i utställningen på Brandskydd 2021

img/bs2021/slidelogos/svebab.png
img/bs2021/slidelogos/stobich.png
img/bs2021/slidelogos/vindico.png
img/bs2021/slidelogos/promat.png
img/bs2021/slidelogos/byggteknik.png
img/bs2021/slidelogos/akzo.png
img/bs2021/slidelogos/pm.png
img/bs2021/slidelogos/fireseal.png
img/bs2021/slidelogos/sewatek_250.png
img/bs2021/slidelogos/marioff.png
img/bs2021/slidelogos/bimfire.png
img/bs2021/slidelogos/flameguard.png
img/bs2021/slidelogos/husbyggaren.png
img/bs2021/slidelogos/isover.png
img/bs2021/slidelogos/polyseam.png
img/bs2021/slidelogos/gpbm.png
img/bs2021/slidelogos/dafo.png
img/bs2021/slidelogos/protega.png
img/bs2021/slidelogos/ultrafog.png
img/bs2021/slidelogos/hagab.png
img/bs2021/slidelogos/eldvatten_250.png

Konferensquizet

Konferensquizet

Konferensquiz

Leta upp och svara på 20 frågor i utställningsmontrarna. Alla som deltager och svarar rätt är med i utlottningen av fina priser. 1:a pris är en Apple Watch!