BRANDSKYDD 2021

Daniel Brandon - Föreläsare

Daniel Brandon

Daniel Brandon

RISE

Daniel Brandon är forskare på RISE där han huvudsakligen fokuserar på brandsäkerhet av träbyggnader vid brand och även leder nationella och internationella forskningsprojekt om ämnet. Daniel kommer till Brandskydd 2021 för att medverka i ett av programmets teman, Trähus - senaste forskningen om Brandskydd i trähus. Här kommer Daniel att presentera viktiga erfarenheter från serier av fullskaleförsök med KL-trä konstruktion med varierad mängd av träytor exponerade. Resultat och slutsatser hur träkonstruktionen påverkar brandspridning och brandförlopp.

RISE

Brandskydd 2021

ANMÄLAN

Anmäl dig till Brandskydd 2021 nu!

Läs mer

FÖRELÄSARE

Brandskydd 2021 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

Brandskydd 2021 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer

MEDVERKANDE FÖRETAG

Välkommen att besöka oss i utställningen på Brandskydd 2021

img/bs2021/slidelogos/hagab.png
img/bs2021/slidelogos/pm.png
img/bs2021/slidelogos/gpbm.png
img/bs2021/slidelogos/bimfire.png
img/bs2021/slidelogos/fireseal.png
img/bs2021/slidelogos/byggteknik.png
img/bs2021/slidelogos/sewatek_250.png
img/bs2021/slidelogos/promat.png
img/bs2021/slidelogos/flameguard.png
img/bs2021/slidelogos/akzo.png
img/bs2021/slidelogos/polyseam.png
img/bs2021/slidelogos/marioff.png
img/bs2021/slidelogos/isover.png
img/bs2021/slidelogos/ultrafog.png
img/bs2021/slidelogos/svebab.png
img/bs2021/slidelogos/vindico.png
img/bs2021/slidelogos/dafo.png
img/bs2021/slidelogos/protega.png
img/bs2021/slidelogos/stobich.png
img/bs2021/slidelogos/husbyggaren.png
img/bs2021/slidelogos/eldvatten_250.png

Konferensquizet

Konferensquizet

Konferensquiz

Leta upp och svara på 20 frågor i utställningsmontrarna. Alla som deltager och svarar rätt är med i utlottningen av fina priser. 1:a pris är en Apple Watch!